Username & Password ระบบเค้าโครงการสอนออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์ฯ       ตารางสอบปลายภาค คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562       ขอเชิญทุกท่านรับชมละครเวทีประเพณีภาษาไทย       ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562       ตารางเรียนคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที 2/2561       ภาพกิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา       ภาพกิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์        โครงการทำบุญตักบาตรและสืบสานการแสดงทางวัฒนธรรมของนักศึกษา       ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 3/2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560     
       เมนูหลัก
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  176
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,802
  เยี่ยมชมปีนี้ :  105,213
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  726,053
  IP :  18.206.13.39
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 การอบรมเพิ่มความรู้ด้วยกระบวนการ KM
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  25-09-2558

                                             
 

            เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะ คณะครุศาสตร์ได้จัดการอบรม
เพิ่มทักษะด้วยกระบวนการ KM ให้กับอาจารย์ในคณะครุศาสตร์ โดยท่าน ผศ.ทรงกรด พิมพิสาร ได้มาเป็นผู้ให้ความรู้
ในกระบวนการ KM เพื่อให้คณาจารย์ในคณะครุศาสตร์นำไปประยุกต์และปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป