Username & Password ระบบเค้าโครงการสอนออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์ฯ       ตารางสอบปลายภาค คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562       ขอเชิญทุกท่านรับชมละครเวทีประเพณีภาษาไทย       ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562       ตารางเรียนคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที 2/2561       ภาพกิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา       ภาพกิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์        โครงการทำบุญตักบาตรและสืบสานการแสดงทางวัฒนธรรมของนักศึกษา       ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 3/2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560     
       เมนูหลัก
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  194
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  8,782
  เยี่ยมชมปีนี้ :  86,073
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  706,913
  IP :  3.90.108.129
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมค่าย GEN A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  04-11-2558


 

วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ปิดค่าย GEN A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง อย่างสวยงาม

          คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน ๖๓,๐๐๐ บาท จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)หลังจากที่ได้เล็งเห็นปัญหาของการอ่าน และมีจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น จึงได้เลือกโรงเรียนนามนราษฎรสงเคราะห์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภายใต้โครงการ พี่ชวนน้องอ่านเปลี่ยนเมือง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน ๑๐ สัปดาห์

          ทั้งนี้ นักศึกษาและคณะครุศาสตร์ ได้รับการชื่นชมจากโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน อย่างดีเยี่ยม ถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญในการร่วมพัฒนาเยาวชนของชาติ  สุดท้ายนี้เด็กกิจกรรมผู้นำนักศึกษาขอขอบคุณ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อนุชา  พิมพ์ศักดิ์  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย อาจารย์ ดร.ชุลิดา เหมศิลป์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  งานพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ซึ่งคอยให้คำแนะนำตลอดจนประสานงานโครงการ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินกิจกรรมอย่างดีมาโดยตลอด