ตารางเรียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที 1/2561       ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและส่งแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่สอบผ่านข้อเขียน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น       ตารางสอบปลายภาค คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2561       ตารางสอบปลายภาคกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (ภาคปกติ)       ตารางคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2561       การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560       แนวทางการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561        กำหนดการ กิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2560        เเจ้งรายชื่อนักศึกษาค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560     
       เมนูหลัก
       คณะกรรมการประจำคณะ
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       การบริหารความเสี่ยง
       งานประกันคุณภาพ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  59
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,886
  เยี่ยมชมปีนี้ :  70,670
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  568,065
  IP :  23.20.25.122
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ภาพการประกวดผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  04-11-2558


 

             เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ที่ผ่านมา ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เข้าร่วมการประกวดผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  โดยที่ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ เพาพาน คณบดีคณะครุศาสตร์ และประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาอำนวยการชมรมฯ กล่าวว่า “การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน เป็นเรื่องดี ที่พวกเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้สนองพระปณิธานดำเนินงานมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ แล้ว การประกวดถือเป็นการขับเคลื่อนอย่างหนึ่งที่สำคัญ ทางคณะครุศาสตร์ จะสนับสนุนต่อไปอย่างดีที่สุด” 

             ผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับอาชีวศึกษา – อุดมศึกษา ผลปรากฏว่า ชมรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาทและโล่เชิดชูเกียรติ ซึ่งจะเป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมภูแมน จังหวัดขอนแก่น  ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จะเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ให้การสนับสนุนหลัก รวมไปถึงต้นสังกัดคือ งานพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ด้วย
นายรัตนะ ธนวัชรสันติ ประธานชมรม กล่าวว่า “ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เป็นชมรมขนาดใหญ่ ที่มีคณะกรรมการเกือบ ๘๐ คน ทั้งหมดเป็นนักศึกษากิจกรรม และเคยทำงาน TO BE NUMBER ONE มาก่อน จึงเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์สูง ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือความร่วมมือของเด็กกิจกรรมและผู้นำนักศึกษา และที่ขาดเสียไม่ได้เลย คือคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งนำโดยคณบดีคณะครุศาสตร์ ตลอดจนอาจารย์ในคณะครุศาสตร์และในมหาวิทยาลัย”

             ต่อมาในเดือนตุลาคม หลังจากนายวินัย วิทยานุกูล เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ก็ได้มีการพบปะกับคณะกรรมการ ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ เพื่อหารือในการประกวดและขับเคลื่อนกิจกรรม โดยเป้าหมายสูงสุด คือได้รับพระราชทานรางวัลชมรมดับดีเด่นระดับประเทศ หรือติด ๑ ใน ๓ ระดับประเทศ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ทั้งนี้ นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้บริหารระดับจังหวัด ที่เคยขัยเคลื่อน ชมรม TO BE NUMBER ONE จนได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้วหลายแห่ง อาทิ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดนครราชสีมา