Username & Password ระบบเค้าโครงการสอนออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์ฯ       ตารางสอบปลายภาค คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562       ขอเชิญทุกท่านรับชมละครเวทีประเพณีภาษาไทย       ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562       ตารางเรียนคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที 2/2561       ภาพกิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา       ภาพกิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์        โครงการทำบุญตักบาตรและสืบสานการแสดงทางวัฒนธรรมของนักศึกษา       ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 3/2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560     
       เมนูหลัก
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  156
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,782
  เยี่ยมชมปีนี้ :  105,193
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  726,033
  IP :  18.206.13.39
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมค่ายครุศาสตร์อาสาปันฝันให้น้อง 7-10 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนคำเมยราษฎรพัฒนา
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  13-01-2559
       
         ในระหว่างวันที่ 7 - 10 มกราคม 2559  ณ โรงเรียนคำเมยราษฎรพัฒนา ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการค่ายครุศาสตร์ อาสาปันฝันให้น้อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นธุระกันดารในจังหวัดกาฬสินธุ์ อีกทั้งให้นักศึกษาครู ได้มีโอกาสทำกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ และเกิดความรักในการพัฒนาท้องถิ่นตน  ซึงเป็นสิ่งที่คณะครุศาสตร์มุ่งเสริมเสริมแก่นักศึกษามาโดยตลอด ตามอัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์คือ “ ครูดี มีจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น”  โดยพิธีเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายหยุด  ภูปุย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
         
         ด้านนายสุรสีห์  ไชยกันยา นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ กล่าวว่าโครงการในครั้งนี้ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้เลือกโรงเรียนบ้านคำเมยราษฎร์พัฒนา เป็นสถานที่ในการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากสโมสรนักศึกษาเล็งเห็นว่าโรงเรียนบ้านคำเมยราษฎร์พัฒนามีความเหมาะสมในการดำเนินกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ เนื่องจากโรงเรียนบ้านคำเมยราษรพัฒนา เป็นโรงเรียน  ขนาดเล็กและขาดการพัฒนา ในหลายๆด้าน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์ จำนวน ทั้งสิ้น 30,000 บาท โดยสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ได้ใช้งบประมาณดังกล่าวในการต่อเติมอาคารเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลอดจนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อมอบแก่ทางโรงเรียน สุดท้ายกระผมในนามของนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ต้องขอขอบคุณคณะครุศาสตร์ที่สนับสนุนงบประมาณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเมยราษฎร์พัฒนาที่อำนวยความสะวกพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรม และขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน ตลอดจนชาวบ้านคำเมย ที่ให้การต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างอบอุ่น และขอบคุณอีกครั้งสำหรับนักศึกษาครูผู้มีอุดมการณ์ทุกท่านที่เข้าร่วมแรง ร่วมใจ สร้างสรรค์ สิ่งดีงาม เพื่อโรงเรียนในท้องถิ่นห่างไกล และทำให้กิจกรรมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างดียิ่ง