Username & Password ระบบเค้าโครงการสอนออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์ฯ       ตารางสอบปลายภาค คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562       ขอเชิญทุกท่านรับชมละครเวทีประเพณีภาษาไทย       ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562       ตารางเรียนคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที 2/2561       ภาพกิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา       ภาพกิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์        โครงการทำบุญตักบาตรและสืบสานการแสดงทางวัฒนธรรมของนักศึกษา       ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 3/2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560     
       เมนูหลัก
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  195
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,821
  เยี่ยมชมปีนี้ :  105,232
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  726,072
  IP :  18.206.13.39
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่  1  การกำกับมาตรฐาน
องค์ประกอบที่  2  บัณฑิต
องค์ประกอบที่  3  นักศึกษา
องค์ประกอบที่  4  อาจารย์
องค์ประกอบที่  5  หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่  6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้