ตารางสอบปลายภาค คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560       ตารางสอบปลายภาคกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (ภาคปกติ)       ตารางคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 คณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560       กำหนดการ กิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2560        เเจ้งรายชื่อนักศึกษาค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560       ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยงานสนองพระราชดำริ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อพ.สธ. มกส.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2559       ภาพกิจกรรมสงกรานต์คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการปีใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560     
       เมนูหลัก
       คณะกรรมการประจำคณะ
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       การบริหารความเสี่ยง
       งานประกันคุณภาพ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  231
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  7,388
  เยี่ยมชมปีนี้ :  99,380
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  473,033
  IP :  54.157.81.13
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป 
ประชาสัมพันธ์โครงการ RD Camp Season 7 >> อ่านรายละเอียดคลิก 
ขอเเจ้งการเปิดระบบการกรอกประวัติบุคลกร หลังการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ >> อ่านรายละเอียดต่อคลิก  
การประกวดข้อเขียนความประทับใจศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกองเทิดเกียรติคุณครู 
ข่าวจาก สกอ. วันที่ 6 สิงหาคม 2557 
เชิญประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการ >> มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
กำหนดการ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 
ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา หัวข้อ NIDA and 21 Century Skills 
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา >>> อ่ายรายละเอียดต่อ คลิก <<< 
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าสาขาวิชา และบุคลากรคณะครุศาสตร์ >> อ่านรายละเอียด คลิก << 
รับสมัครคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณจากประจำ 
รายงานผู้ประสงค์ขอกู้ ปีการศึกษา 2557 (ภาคเรียนที่ 1/2557) 
ประชาสัมพันธ์การสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2557  
ประชาสัมพันธ์การงดเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เชิญเสนอรายชื่อบุคลากรดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในส่วนของงานก่อสร้างภาครัฐ 
ทุนการศึกษาจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 
ขยายเวลารับสมัครและรายงานตัวนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2557(เพิ่มเติม) 
มีข้อมูลทั้งหมด  309  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/16

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16