ตารางสอบกลางภาค คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560       ตารางคุมสอบกลางภาค คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2560        เเจ้งรายชื่อนักศึกษาค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560       ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยงานสนองพระราชดำริ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อพ.สธ. มกส.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2559       ภาพกิจกรรมสงกรานต์คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการปีใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       เอกสาร มคอ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ (กรณีพิเศษ)     
       เมนูหลัก
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       งานประกันคุณภาพระดับสาขา
       คณะกรรมการประจำคณะ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  75
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,738
  เยี่ยมชมปีนี้ :  81,975
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  455,628
  IP :  23.20.248.132
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ขอเเจ้งการเปิดระบบการกรอกประวัติบุคลกร หลังการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ >> อ่านรายละเอียดต่อคลิก  
การประกวดข้อเขียนความประทับใจศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกองเทิดเกียรติคุณครู 
ข่าวจาก สกอ. วันที่ 6 สิงหาคม 2557 
เชิญประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการ >> มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
กำหนดการ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 
ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา หัวข้อ NIDA and 21 Century Skills 
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา >>> อ่ายรายละเอียดต่อ คลิก <<< 
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าสาขาวิชา และบุคลากรคณะครุศาสตร์ >> อ่านรายละเอียด คลิก << 
รับสมัครคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณจากประจำ 
รายงานผู้ประสงค์ขอกู้ ปีการศึกษา 2557 (ภาคเรียนที่ 1/2557) 
ประชาสัมพันธ์การสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2557  
ประชาสัมพันธ์การงดเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เชิญเสนอรายชื่อบุคลากรดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในส่วนของงานก่อสร้างภาครัฐ 
ทุนการศึกษาจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 
ขยายเวลารับสมัครและรายงานตัวนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2557(เพิ่มเติม) 
กำหนดการกิจกรรมถวายพระพรกิจกรรม “ราชภัฏเทิมพระคุณแม่“ ประจำปี 2557  
การตรวสุขภาพประจำปี 2557 
มีข้อมูลทั้งหมด  307  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/16

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16