แนวทางการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561        ตารางเรียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2/2560       ตารางสอนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2/2560       ตารางสอบปลายภาค คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560       ตารางสอบปลายภาคกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (ภาคปกติ)       ตารางคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 คณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560       กำหนดการ กิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2560        เเจ้งรายชื่อนักศึกษาค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560       ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยงานสนองพระราชดำริ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อพ.สธ. มกส.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560     
       เมนูหลัก
       คณะกรรมการประจำคณะ
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       การบริหารความเสี่ยง
       งานประกันคุณภาพ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  159
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,575
  เยี่ยมชมปีนี้ :  120,268
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  493,914
  IP :  54.82.112.193
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
รายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป 
ประชาสัมพันธ์โครงการ RD Camp Season 7 >> อ่านรายละเอียดคลิก 
ขอเเจ้งการเปิดระบบการกรอกประวัติบุคลกร หลังการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ >> อ่านรายละเอียดต่อคลิก  
การประกวดข้อเขียนความประทับใจศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกองเทิดเกียรติคุณครู 
ข่าวจาก สกอ. วันที่ 6 สิงหาคม 2557 
เชิญประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการ >> มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
กำหนดการ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 
ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา หัวข้อ NIDA and 21 Century Skills 
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา >>> อ่ายรายละเอียดต่อ คลิก <<< 
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าสาขาวิชา และบุคลากรคณะครุศาสตร์ >> อ่านรายละเอียด คลิก << 
รับสมัครคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณจากประจำ 
รายงานผู้ประสงค์ขอกู้ ปีการศึกษา 2557 (ภาคเรียนที่ 1/2557) 
ประชาสัมพันธ์การสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2557  
ประชาสัมพันธ์การงดเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เชิญเสนอรายชื่อบุคลากรดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในส่วนของงานก่อสร้างภาครัฐ 
ทุนการศึกษาจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 
มีข้อมูลทั้งหมด  310  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/16

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16